Distribucija - vozila

Razvoj naše distributivne mreže pratio je i razvoj same kompanije PAKCENTAR.


Naš vozni park broji više različitih vozila, uz pomoć kojih uspjevamo da distribuiramo robu u sve krajeve Crne Gore.
PAKCENTAR distributivna mreža u najkraćem roku odgovara na sve zahtjeve korisnika i radeći po sistemu isporuke dan za dan, roba se isporučuje u roku ne dužem od 24 časa od primanja porudžbine i to na cijeloj teritoriji Crne Gore. Porudžbinu možete izvršiti putem telefona, e-mail-om, sms-om.